Matematika

Odstotni (procentni) račun

Geometrijski pojmi

Funkcije

Računske operacije in njihove lastnosti

Enačbe in neenačbe

Transformacije

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Privacy Policy