Metodologija

OTA učna metodologija, ki je osnova za OTA aktivnosti, temelji na dveh temeljnih načelih: Modelu treh faz in pristopu STEAM. Metodologija se osredotoča na pomen znanosti v družbi, spodbuja umetnost kot orodje pri poučevanju naravoslovja in naravoslovnih predmetov ter spodbuja pristop, ki izhaja iz učenca, in aktivnosti s spodbujanjem praktičnega udejstvovanja.

Cilj OTA učne metodologije je učencem zagotoviti pozitivno učno izkušnjo, povečati njihovo notranje zanimanje za naravoslovje in okrepiti razumevanje, da je naravoslovje del resničnega življenja.

 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Privacy Policy