Aktivnosti

V tem naboru je na voljo 101 aktivnost/učna enota. Nanašajo se na 61 tem s področja matematike, fizike in kemije. Konzorcij se je ukvarjal s temami, za katere je bilo ugotovljeno, da so za učitelje in učence najbolj zahtevne pri poučevanju in učenju. Učitelji naravoslovja v osnovni šoli lahko izberejo gradivo glede na svoje potrebe, ga prilagodijo in uporabijo na spletu ali v razredu, z veliko ali majhno skupino učencev.

V naslednjem priročniku lahko najdete navodila za boljše krmarjenje po aktivnostih in koriščenje njihovih prednosti.

Prenesite komplet orodij

V naslednjem dokumentu si lahko preberete ugotovitve po pilotnih testiranjih aktivnosti in srečanjih fokusnih skupin.

Prenesite poročilo o sintezi

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Privacy Policy