Δραστηριότητες

Σε αυτό το μέρος, παρέχονται 101 δραστηριότητες/ σχέδια μαθήματος για 61 θέματα του αναλυτικού προγράμματος της Φυσικής, των Μαθηματικών και της Χημείας. Τα θέματα αυτά αναγνωρίστηκαν ως τα πιο δύσκολα κατά τη διδασκαλία και τη μάθηση, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν το υλικό που εξυπηρετεί τις ανάγκες τους, να το προσαρμόσουν και να το χρησιμοποιήσουν είτε διαδικτυακά ή είτε στην τάξη.

Η παρακάτω εργαλειοθήκη θα σας καθοδηγήσει για την καλύτερη αξιοποίηση των δραστηριοτήτων

Λήψη Εργαλειοθήκης

Στο πιο κάτω αρχείο, μπορείτε να βρείτε τα πορίσματα των πιλοτικών εφαρμογών και των συναντήσεων με τις ομάδες εστίασης.

Λήψη Αναφοράς Σύνθεσης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Privacy Policy