Aktiviteetit

Tämä verkkoarkisto tarjoaa 101 oppimateriaalia 61 eri aiheesta matematiikan, fysiikan ja kemian aloilta. Ne ovat opetuksen ja oppimisen haastaviksi koettuja aiheita kyselyn perusteella. Opettajat voivat valita materiaalia tarpeidensa mukaan, säätää sitä ja käyttää sitä verkossa tai luokkahuoneessa suuren tai pienen opiskelijaryhmän kanssa.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Privacy Policy