Aktiviteetit

Tämä verkkoarkisto tarjoaa 101 oppimateriaalia 61 eri aiheesta matematiikan, fysiikan ja kemian aloilta. Ne ovat opetuksen ja oppimisen haastaviksi koettuja aiheita kyselyn perusteella. Opettajat voivat valita materiaalia tarpeidensa mukaan, säätää sitä ja käyttää sitä verkossa tai luokkahuoneessa suuren tai pienen opiskelijaryhmän kanssa.

Tämä työkalu auttaa käyttämään paremmin aktiviteetteja.

Lataa Toolkit

Tästä tiedostosta löytyy fokusryhmien ja pilotointien pohjalta kerättyä tietoa aktiviteeteista.

Lataa synteesiraportti

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Privacy Policy