e-Palvelu

Alta löydät hankkeessa mukana olleiden ja oppimateriaalien tekoon osallistuneiden tahojen yhteystiedot.

Education centre Geoss

Primary school Litija

Litija, Slovenia

tajnistvo@os-litija.si

National Gallery of Slovenia

Ljubljana, Slovenia

michel_mohor@ng-slo.si

CESIE

Palermo, Italy

info@cesie.org 

Heureka Science Centre

Vantaa, Finland

paula.havaste@heureka.fi 

INNOVADE LI

Nicosia, Cyprus

projects@innovade.eu

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Privacy Policy