Tarpeiden analyysi

Konsortio teki ensin analyysin luonnontieteellisten ja tieteellisten aiheiden kansallisista opetussuunnitelmista ja tunnisti yhteisiä aiheita eri maissa. Tämän perusteella luonnontieteiden opettajille tehtiin kysely, jonka avulla tunnistettiin sekä opettajien että opiskelijoiden tarpeet. Tämä raportti liittää yhteen verkkokyselystä ja kohderyhmien haastatteluista saadut määrälliset ja laadulliset tiedot. Niiden perusteella tarvitaan toimia, jotka voivat auttaa parantamaan kohderyhmien taitoja ja osaamista ja johtaa tehokkaampaan ja sujuvampaan tieteen oppimiseen.

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Privacy Policy