Online Teaching Advancement

Science Through Art

OTA (Online Teaching Advancement) on Erasmus+ -rahoitettu kansainvälinen hanke, jossa tuotetaan materiaalia etäoppimiseen sekä koululuokkiin. Hanke tarjoaa innostavaa sisältöä yhdistämällä kemiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa taiteeseen. Tiedettä taiteesta -näkökulma integroi oppilaita sekä koulutyöhön että parantaa heidän hyvinvointiaan omassa arjessaan ja omissa yhteisöissään.

Yhdessä Heurekan kanssa kumppaniorganisaatiot Sloveniasta, Italiasta ja Kyprokselta ovat tuottaneet hankkeeseen oppimismenetelmä sekä 101 oppikokonaisuutta yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian aiheista. Materiaali löytyy alta.

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Privacy Policy