Online Teaching Advancement

Science Through Art

OTA (Online Teaching Advancement) on Erasmus+ -rahoitettu kansainvälinen hanke, jossa tuotetaan materiaalia etäoppimiseen sekä koululuokkiin. Hanke tarjoaa innostavaa sisältöä yhdistämällä kemiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa taiteeseen. Tiedettä taiteesta -näkökulma integroi oppilaita sekä koulutyöhön että parantaa heidän hyvinvointiaan omassa arjessaan ja omissa yhteisöissään.

Yhdessä Heurekan kanssa kumppaniorganisaatiot Sloveniasta, Italiasta ja Kyprokselta ovat tuottaneet hankkeeseen oppimismenetelmä sekä 101 oppikokonaisuutta yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian aiheista. Materiaali löytyy alta.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Privacy Policy