Menetelmät

OTA-oppimismenetelmä on OTA-toiminnan perusta. Se koostuu kahdesta perusperiaatteesta: kolmivaiheisesta mallista ja STEAM-lähestymistavasta.Menetelmässä painotetaan tieteen merkitystä yhteiskunnassa, edistetään taidetta välineenä luonnontieteiden ja luonnontieteiden opetuksessa ja kannustetaan oppijakeskeiseen lähestymistapaan ja käytännön toimintaan.

OTA-oppimismenetelmän tavoitteena on tarjota oppilaille positiivinen oppimiskokemus, lisätä heidän luontaista kiinnostustaan tieteeseen ja vahvistaa heidän ymmärrystään siitä, että tiede kuuluu kaikkien arkeen.

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Privacy Policy