Napredovanje v spletnem poučevanju

Znanost skozi umetnost

OTA (Napredovanje v spletnem poučevanju) je projekt programa Erasmus+, katerega cilj je ustvariti odprto učno metodologijo za poučevanje naravoslovja s pomočjo umetnosti in opremiti učitelje naravoslovja v osnovnem izobraževanju v formalnem okolju z veščinami in znanjem za delo v spletnem okolju ali pri poučevanju v živo. Namen projekta je olajšati učenje naravoslovja z zanimivim kontekstom in ustvariti pozitivne učne izkušnje s spodbujanjem vrednosti naravoslovja in umetnosti ter tako izboljšati vključevanje učencev v šolo in skupnost ter izboljšati njihovo dobro počutje in učne rezultate.

Partnerske organizacije iz Slovenije, Finske, Italije in Cipra so opravile analizo potreb, razvile metodologijo učenja in pripravile 101 učno aktivnost za pouk matematike, fizike in kemije. Gradivo je na voljo spodaj.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Privacy Policy