Napredovanje v spletnem poučevanju

Znanost skozi umetnost

OTA (Napredovanje v spletnem poučevanju) je projekt programa Erasmus+, katerega cilj je ustvariti odprto učno metodologijo za poučevanje naravoslovja s pomočjo umetnosti in opremiti učitelje naravoslovja v osnovnem izobraževanju v formalnem okolju z veščinami in znanjem za delo v spletnem okolju ali pri poučevanju v živo. Namen projekta je olajšati učenje naravoslovja z zanimivim kontekstom in ustvariti pozitivne učne izkušnje s spodbujanjem vrednosti naravoslovja in umetnosti ter tako izboljšati vključevanje učencev v šolo in skupnost ter izboljšati njihovo dobro počutje in učne rezultate.

Partnerske organizacije iz Slovenije, Finske, Italije in Cipra so opravile analizo potreb, razvile metodologijo učenja in pripravile 101 učno aktivnost za pouk matematike, fizike in kemije. Gradivo je na voljo spodaj.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Privacy Policy