Fizika

Sile

Gostota, tlak, vzgon

Pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Privacy Policy