Activities

This repository provides 100 activities/lesson plans on 61 topics in Maths, Physics and Chemistry. The consortium worked on the topics identified as the most challenging in teaching and learning, for both teachers and students. Science teachers of primary or secondary education can choose material according to their needs, adjust it and use it online or in the classroom, with a large or small group of students.

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Privacy Policy